Cliënt

In het leven word je als mens soms geconfronteerd met een moeilijke periode van verlies of belemmeringen. Als je dreigt vast te lopen in je problemen, je wilt meer aan het roer leren staan in dergelijke omstandigheden of je wilt leren hoe je beter tot je recht kunt komen in je werk of privéleven, kan dat een goede reden zijn om JouwPsycholoog in te schakelen. We staan je hierin graag bij en bieden behandeling bij diverse uiteenlopende klachten en hulpvragen.

Klachten

 • Stress, overspanning en burn-out.
 • Trauma en verwerkingsproblemen.
 • Somberheid of angstklachten.
 • Lichamelijke klachten, pijn of vermoeidheid.
 • Omgaan met pijn of ziekte.
 • Persoonlijke belemmeringen op het werk of in het privéleven.

Hulpvragen

 • Beter leren hanteren van stresssituaties zoals conflict of weerstand.
 • Verwerken of anders leren omgaan met verlies, ziekte of een moeilijke situatie.
 • Anders leren omgaan met persoonlijke valkuilen.
 • Beter leren relativeren/anders leren denken/meer leren accepteren of loslaten.
 • Vergroten van de persoonlijke effectiviteit in werk of privé.
 • Beter bewaken van eigen grenzen en de werk/privé balans.
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfacceptatie.
 • Vergroten van assertiviteit en strategische beïnvloeding.
 • Geleidelijk terugkeren in werk (structuur, ritme, taken) na uitval.
 • Het kunnen maken van keuzes op het gebied van studie, loopbaan of levensvragen.

Bij deze vragen nodigen wij je uit JouwPsycholoog in te schakelen, eventueel via je werkgever of bedrijfsarts.

In de benadering van onze cliënten hechten we waarde aan het opbouwen van vertrouwen en een goede samenwerkingsrelatie. Voor jou als cliënt is daarin een actieve rol weggelegd. We stimuleren cliënten om tussen de gesprekken in opdrachten uit te voeren en te oefenen met nieuwe stappen in de dagelijkse praktijk. We beogen niet alleen dat jij in het hier-en-nu beter gaat voelen, maar ook je moeilijkheden in de toekomst beter leert hanteren en je eigen krachten meer leert benutten. Wij maken gebruik van methodieken en inzichten uit cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR, mindfulness, positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Je kunt meer lezen over onze aanpak bij werkwijze.

Kosten

Als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie hebben wij geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Onze interventies worden bekostigd door de opdrachtgever en dat is doorgaans de werkgever. Wanneer deze bereid is een bijdrage te leveren aan de interventie, kan dit een gunstige invloed hebben op jouw functioneren of op het proces bij terugkeer op het werk. Wanneer je het lastig vindt dit onderwerp bij je werkgever bespreekbaar te maken, dan kunnen wij contact opnemen om jouw werkgever te informeren over onze praktijk en werkwijze.

Aanmelden

Na aanmelding plannen wij doorgaans binnen een week een intake in. Hierna maken wij een korte rapportage en/of een offerte voor de opdrachtgever. Wanneer wij hierop een akkoord hebben ontvangen, gaan wij snel met de begeleiding van start. Voor aanmelding of vragen is JouwPsycholoog te bereiken op de volgende manieren:

Afzeggen

Sessies die korter dan 24 uur (een werkdag) voorafgaand aan de afgesproken datum worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

Erna de Vries

Erna de Vries werkt op verschillende locaties in de Randstad, waaronder in haar praktijkruimtes in Leiden en in Amstelveen.

Telefoon:
06 209 77 061
Email:
erna.de.vries@jouwpsycholoog.nl
KvK nummer 273.73.118
BTW nummer NL001209834B11
Bank NL59 INGB0003 6559 55

Erna Foekema

Erna Foekema werkt in de regio Amsterdam vanuit haar praktijkruimte in Ouderkerk aan de Amstel.

Telefoon:
06 2289 6509
Email:
erna.foekema@jouwpsycholoog.nl
KvK nummer 342.72.415
BTW nummer NL001606103B86
Bank NL55 INGB 0005 2792 25

Erna de Vries

Erna de Vries

Als psycholoog/coach werk ik vanuit een betrokken houding samen met jou aan je hulpvraag. Met plezier aan het werk zijn geeft energie en biedt zingeving, zelfvertrouwen en structuur. Als om wat voor reden dan ook balans en plezier in werk & leven verstoord raken, ondersteun ik je graag bij het hervinden van deze balans, het versterken van je eigen kracht en kwaliteiten, en het meer leren leven naar wat voor jou echt belangrijk en waardevol is. Mijn manier van werken kenmerkt zich door acceptatie, geduld en rust, het genereren van hoop, en het aanbrengen van structuur. Het tijdelijk mogen meereizen met jou als cliënt en je in die tijd begeleiden bij het versterken van je eigen veerkracht en vitaliteit ervaar ik als heel inspirerend.

Als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie beschik ik over ruime kennis en ervaring in psychologische (stress)behandeling, werkgerelateerde coaching en re-integratie. In 1990 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in Klinische Psychologie van Arbeid & Gezondheid. Bij EMDR Centrum Nederland behaalde ik de certificering voor de behandelvorm EMDR. Ook in behandelvormen als Cognitieve Gedragstherapie, ACT (Acceptance en Commitment Therapie) en Oplossingsgerichte Therapie ben ik geschoold. Ik werk voor grotere organisaties als ZonMW, Achmea, Jeugdzorg, Parnassia en VUmc, maar ook voor individuele professionals en ondernemers.

Praktijk Erna de Vries

Nascholing en opleiding

 • EFT basistraining (Stichting EFT Nederland, Utrecht), 2018
 • Buitentherapie training, De Buitenpsychologen, 2018
 • Lichaams-diagnostiek introductieworkshop Buro Van Laar, 2017
 • Transactionele Analyse introductiecursus, Plata Leiden, 2017
 • Paardencoaching workshop, Ine Mensenwerk, 2017
 • E-coaching voor Psychologen NIP masterclass, EcoachPro (certified Ecoach level I), 2015
 • Effectiever behandelen van Slaapproblemen NIP Professionaliseringsbijeenkomst (Slaapmakend), 2015
 • Vitale medewerkers in een vitale organisatie, training (B&A Prometheus, Amstelveen), 2014
 • Psycho-oncologie, cursus psychosociale begeleiding bij kankerpatiënten en hun naasten (Cure & Care Development), 2013
 • ACT basiscursus (ACT Centrum Nederland), 2012
 • Werk & Psychische klachten, training (B&A Prometheus, Amstelveen), 2010
 • EMDR gecertificeerd (EMDR Centrum Nederland), 2010
 • EMDR basiscursus (EMDR Centrum Nederland), 2009
 • ACT (Acceptance & Commitment Therapie), basiscursus (Connaction), 2008
 • Oplossingsgericht Coachen & Managen, training (Louis Cauffman), 2007
 • Training ACCESS protocol, OPQ, Interplace (B&A Prometheus, Amstelveen), 2006
 • Coachen bij Werkstress, Burn-out & Overspanning, leergang (GITP/PAO), 2005
 • Cognitieve Interventies bij Werkgerelateerde Problematiek, cursus (GITP/PAO), 2002
 • Loopbaanadvisering in de Praktijk, cursus (GITP/PAO), 1998
 • Psychofarmaca voor Niet-Medici, nascholingscursus (RINO Noord-Holland), 1991
 • Doctoraalexamen Klinische Psychologie van Arbeid & Gezondheid, Rijksuniversiteit Utrecht, 1990

Erna Foekema

Erna Foekema

Als Registerpsycholoog/NIP Arbeid & Organisatie heb ik kennis en ervaring in (stress)behandeling en diagnostiek, werkgerelateerde coaching en begeleiding bij re-integratie. Na mijn studie Sociale Pedagogiek studeerde ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Klinische Psychologie en behaalde ik certificeringen in de behandelvormen RET en EMDR. Als certified integrated coach voer ik (e)coachingstrajecten uit in opdracht van Schouten & Nelissen. Ik werk voor grotere organisaties zoals Rabobank, ING, VUmc en Jeugdzorg, maar ook voor individuele professionals en ondernemers.
Eerder heb ik zo'n 15 jaar als adviseur/consultant gewerkt op het gebied van personeel en organisatie in profit en non-profit organisaties.

In mijn begeleiding ga ik uit van jouw kracht en bereidheid om veranderingen aan te gaan. Het vraagt moed om kritisch naar jezelf te kijken, patronen te doorbreken en te accepteren wat (nog) niet te veranderen valt. Vertrouwen en verbinding is essentieel om contact te kunnen maken met wat echt belangrijk en van waarde is. En als je daar naar leert leven en werken, komt er veel energie, veerkracht en creativiteit vrij.
Het is mijn passie bij te dragen aan deze persoonlijke ontwikkeling en het (her)vinden van werkplezier en balans. Dat doe ik door te helpen tot acceptatie te komen, maar ook te confronteren en te prikkelen om eigen talenten aan te boren. Persoonlijke gesprekken wissel ik af met online werkvormen gericht op versnelling en verdieping van leerdoelen.

Praktijk Erna Foekema

Nascholing en opleiding

 • EFT basistraining (Stichting EFT Nederland, Utrecht), 2018
 • Effectiever behandelen van Slaapproblemen NIP professionaliseringsbijeenkomst (Slaapmakend), 2015
 • Coaching Psychology, I-GROW model Anthony Grant PhD, NIP masterclass (UvA, Amsterdam), 2015
 • Paardencoaching Onbewuster workshop (Centrum voor Paardencoaching W. den Tonkelaar), 2014
 • Compass Coaching gecertificeerd (Schouten & Nelissen), 2014
 • Integrated Coach gecertificeerd (Schouten & Nelissen), 2014
 • Mindfulness cursus (Centrum voor Mindfulness, Amsterdam), 2013
 • ACT basiscursus (ACT Centrum Nederland), 2012
 • Werk & Psychische klachten, training (B&A Prometheus, Amstelveen), 2010
 • EMDR gecertificeerd (EMDR Centrum Nederland), 2010
 • EMDR basiscursus (EMDR Centrum Nederland), 2009
 • RET primary certification (Albert Ellis Instituut voor RET, Haarlem), 2008
 • Omgaan met Hoogbegaafden, workshop (NIP), 2008
 • Oplossingsgericht veranderen, training (C. Visser, NOAM), 2007
 • ACCESS protocol, OPQ, Interplace, training (B&A Prometheus, Amstelveen), 2006
 • Sociale Zekerheidswetgeving (opleiding Kluwer), 1990
 • Arbeidsvoorwaarden (NVP opleiding SOSA, Utrecht), 1986
 • Doctoraalexamen Klinische Psychologie cum laude (VU, Amsterdam), 2006
  Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP
 • HBO Sociale Pedagogiek, akte MO-A (Hogeschool Amsterdam), 1991
  Personeel-/organisatiewerk, Management & Beleid, Adviseren & Begeleiden

Ervaringen met Erna Foekema

(Dhr. S. te A.)

"Ik heb met Erna F. een paar trajecten doorlopen. Allereerst om vermoeidheidsklachten te reduceren en daarna om te werken aan zelfsturing. Erna is een creatief, invoelend, scherp en sympathiek persoon die verschillende (werk)situaties zodanig kan aanvoelen en inschatten dat ze handvatten kan aanreiken waarmee ik in lastige praktijksituaties goed uit de voeten kan. Haar aanpak is pragmatisch, doelgericht en focust op de stijl die bij de persoon past. Ze weet vaste patronen en denkbeelden uit te dagen en als het kan te doorbreken. Hiermee was ik in staat om echt bestaande patronen achter me te laten en hiermee is een wereld voor mij open gegaan. Ik heb gemerkt dat Erna uitgebreide kennis en veel praktijkervaring heeft op het gebied van werkgerelateerde problemen en persoonlijke ontwikkeling van mensen.
Over het traject zelf: we zijn begonnen met te leren meer energie te halen uit werk en andere activiteiten door effectiever om te gaan met situaties waarin ik te maken krijg met weerstand en negatieve energie. Bovendien heb ik vervelende ervaringen uit het verleden een plaats weten te geven (EMDR). Wat mij erg aansprak is te ontdekken wat ik nou precies zelf wil en hoe ik dat oppak, zowel in situaties die voor mij zeker als onzeker zijn. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een paard als gever van feedback (equine assisted coaching). Al met al heb ik door de hulp van Erna meer energie en meer levensvreugde gekregen".

(mw. G. te S.)

"Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen van mijn werkgever om de gesprekken met Erna te mogen voeren. Ik heb het gevoel dat ik veel handvatten aangereikt heb gekregen om mij een blijer, gelukkiger en evenwichtiger mens te voelen. Ik heb geleerd uit te gaan van mijn eigen kracht en keuzes te maken die positieve energie opleveren. Door RET kreeg ik het gevoel de situatie meer zelf in de hand te hebben, waardoor ik er meer ontspannen mee om kon gaan en ik mij in staat voelde keuzes te maken. Ik heb - door met meer begrip en mededogen te leren kijken - mijn verantwoordelijkheid en zelfstandigheid teruggekregen om te kijken via mijn eigen 'televisie'. Ik bespreek mijn problemen meer en bewust: dit is duidelijker en leidt bijna altijd tot goede oplossingen. Omdat ik meer inzicht kreeg in mijn rol en positie, beweeg ik mij met veel plezier en actiever binnen het team waar ik werk".

(dhr. H. te B.)

"In de sessies die ik heb gevolgd, kwam er steeds meer lijn en samenhang in de gedachten en gevoelens waar ik mee zat. Ik was steeds meer in staat (de goede) richting daaraan te geven. Essentieel hierbij zijn de gesprekken met de aangereikte hulpmiddelen geweest, die ik bij Erna kreeg. Al spiegelend kwam gaandeweg daarin die richting naar voren. In het contact ontstond er een sfeer waarin ik mij open durfde en - omdat ik het traject nooit als iets vrijblijvends heb gezien - ook wilde stellen. In een coproductie stuurden we aan op inzicht in en oplossing van mijn probleem".

Ervaringen met Erna de Vries

(mw. K. te B.)

"De rode draad was een dynamische begeleiding van mijn burnout. De eerste weken stonden in het teken van overleven, waarbij ik elke dag rapportcijfers moest geven voor mijn energieniveau, mijn nachtrust en mijn stemming. Na een tijdje ontstond er een bepaald patroon. Sommige activiteiten hadden een positieve uitwerking op de hoogte van de cijfers en sommige een negatieve. Hierna gingen we ons bezighouden met mindfulness. Een belangrijke stap op weg naar 'het kunnen ontspannen'. Toen mijn moeheid wat minder werd en ik me iets beter kon ontspannen, gingen we 'bouwen' met behulp van de methodiek van de RET. Dit was voor mij zeer leerzaam en had grote impact op mij. Decennia aangeleerde gedachten moest ik ter discussie stellen, in het begin toegepast op privésituaties, en later tijdens mijn reïtegratie op werksituaties. Kortom in iedere fase van het ziekteproces gebruikte Erna een andere en relevante interventie. De begeleiding was professioneel en gebaseerd op gelijkwaardigheid. Er was sprake van een actieve interactie en de 'kracht van de stilte' werd door Erna minimaal en gepast gebruikt. Ook op intellectueel niveau was er sprake van gelijkwaardigheid. Verder was het hele traject doorspekt met spontane humor: zeer belangrijk bij het relativeren."

(dhr. G. te A.)

"Ik wil je erg bedanken voor de tijd en energie die je in onze medewerkster hebt gestoken en je complimenteren met de resultaten die jullie samen hebben geboekt. Ik ben onder de indruk van je aanpak en zal in het voorkomend volgend geval graag opnieuw een beroep op je doen."

(mw. P. te H.)

"Toen ik terecht kwam bij Erna, heb ik samen met haar ontdekt dat RET mij aansprak en dat ik daar iets mee moest. Erna heeft me daar zeer goed in begeleid. Ze gaf me het juiste 'huiswerk' en ook al gingen de veranderingen niet snel, zij kon mij goed duidelijk maken waarom dat zo was. Uiteraard ben ik degene die patronen moet doorbreken, maar dat was niet gelukt zonder de deskundige begeleiding van Erna. Na twee sessies EMDR heeft een ervaring uit mijn jeugd een veel minder zware lading gekregen, een unieke ervaring. Inmiddels zijn we gestart met een loopbaantraject waarbij ik opnieuw veel heb aan haar hulp, begeleiding en adviezen. In het hele proces ervaar ik een grote betrokkenheid van Erna."

Welkom bij JouwPsycholoog

Welkom bij Jouw Psycholoog

Eens als collega's maar nu ieder vanuit onze eigen psychologenpraktijk zijn wij, Erna de Vries en
Erna Foekema, samen JouwPsycholoog. Gespecialiseerd in het coachen, ondersteunen en behandelen van mensen met psychische klachten en werkgerelateerde problemen.

De gekleurde boom kozen wij als logo omdat deze staat voor alles waar wij in onze dagelijkse praktijk getuige van zijn: krachtige groei met verschillende vertakkingen, ontluikende talenten en de noodzaak van een voedend fundament in een passende omgeving. Als je verbinding maakt met wat jij echt belangrijk vindt en weet waar je naartoe wilt, dan blijkt persoonlijke ontwikkeling een verrassend en bijna natuurlijk proces te zijn. De verbinding maken met persoonlijke waarden en met die van je omgeving, de organisatie, is daarbij essentieel.

'When your values are clear to you, making decisions becomes easier' (R.E. Disney)

Wij bieden in een vertrouwelijke setting veel ruimte aan persoonlijke aandacht en maatwerk, omdat wij verbondenheid, echtheid en openheid belangrijk vinden. In onze aanpak klinken deze waarden door, met als kenmerken: denken & werken vanuit mogelijkheden, actief gericht zijn op doel en resultaat, gebruik van klare taal, betrokkenheid in relaties en oog hebben voor verschillende belangen. Wij maken daarbij gebruik van bewezen effectieve methoden.

Wij zijn er trots op een vaste kring aan grote en kleine opdrachtgevers te mogen bedienen, afkomstig uit diverse dienstverlenende sectoren zoals de zorg en het bankwezen.

Klachten

Jouw Psycholoog werkt volgens de beroepsethische regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze zijn gebaseerd op volledige eerlijkheid, openheid en integriteit. Persoonlijke en medische gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht.
Als je een klacht hebt, kun je dat altijd direct met Jouw Psycholoog bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP.

Kijk voor meer informatie op de website van het NIP

Beroepscode

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar het werk van een behandelend psycholoog aan moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich altijd aan deze beroepscode houden. Je kunt de beroepscode raadplegen om te zien of in de code zaken aan de orde komen die met je klacht te maken hebben.

Voorwaarden

1.

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP.

2.

De algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandel- en onderzoeksovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Jouw Psycholoog en de cliënt (onder cliënt wordt in dit geval zowel een werkgever, een particuliere cliënt als een tussenpersoon verstaan).

3.

Alle door Jouw Psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

4.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, wordt een eerste herinnering verzonden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Indien na herinnering nog niet betaald wordt, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. De cliënt is dan wettelijke rente verschuldigd aan Jouw Psycholoog over het openstaande bedrag zolang hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.

Jouw Psycholoog is in dit laatste geval gerechtigd direct tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.

Werkgever, verwijzer

JouwPsycholoog is een samenwerking tussen de psychologenpraktijken van Erna de Vries en
Erna Foekema. Wij zijn gespecialiseerd in interventies gericht op psychische klachten die in relatie staan tot het werk. Met plezier aan 't werk zijn, draagt in onze visie bij aan een prettig leven en biedt zingeving, structuur en zelfvertrouwen. Daarom krijgt werk een belangrijke plek in onze trajecten. In de behandeling zetten we onder andere cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR in. Je kunt meer lezen over onze aanpak bij werkwijze.

We werken als zelfstandige Registerpsychologen NIP/Arbeid & Organisatie en hebben kennis van en ervaring in processen van verzuim(preventie), werkhervatting en competentieverbetering. We vinden het belangrijk om samen te werken en jou als werkgever of verwijzer te betrekken bij de interventie en te ondersteunen bij de re-integratie. Dit uiteraard volgens de geldende regelgeving van privacy en vertrouwelijkheid, dat wil zeggen met toestemming van de cliënt. Naast individuele trajecten kunnen we advies en voorlichting geven op groeps- en organisatieniveau.

Je kunt cliënten met uiteenlopende hulpvragen naar ons verwijzen:

 • Herstel van klachten van stress, overspanning, burn-out.
 • Begeleiding bij terugkeer op het werk na langdurige (lichamelijke) klachten, bij pijn of vermoeidheid.
 • Aanpassingsproblemen bij reorganisatie, baanverlies, conflict op het werk.
 • Verwerkingsproblemen van emotioneel belastende gebeurtenissen in werk of privé.
 • Verbetering van het persoonlijke, sociale en beroepsmatige functioneren (competentie-verbetering).
 • Keuze-stress op gebied van studie, loopbaan of levensvragen.

Kenmerken van onze aanpak

 • Inzet van gedegen en ervaren psychologische begeleiding.
 • Geen wachttijden en een snelle start.
 • Kortdurende trajecten op persoonlijke maat (6 - 12 gesprekken).
 • Korte communicatielijnen en afstemming met opdrachtgever of andere disciplines. (bedrijfsarts, huisarts, fysiotherapeut) volgens geldende regelgeving.
 • Praktische en primaire focus op de werkomgeving.

Kosten

Als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie hebben wij geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Onze interventies worden bekostigd door de opdrachtgever.

De volgende overwegingen staan daar tegenover:

 • Onze interventies passen binnen de wettelijke plicht van de werkgever om de re-integratie van werknemers te ondersteunen (Wet Poortwachter), vooral als er werkgerelateerde factoren een rol spelen.
 • Wij dragen zorg voor een goede samenwerkingsrelatie. Werknemers zien deze zorg, ingeroepen door werkgever, als een blijk van waardering en welkome steun in de rug. Dit kan bijdragen aan bevordering van het herstel en een positieve verstandhouding.
 • Psychische klachten zijn vaak oorzaak van verzuim en uitval. Naast de kosten van het verzuim, verhoogt het de druk op de rest van het team. Tijdige en snelle inzet van deskundige begeleiding kan de duur van het verzuim verkorten en is daarom een goede investering.

Aanmelden

Na aanmelding plannen wij doorgaans binnen een week een intake in. Hierna maken wij een korte rapportage en/of een offerte voor de opdrachtgever. Wanneer wij hierop een akkoord hebben ontvangen, gaan wij snel met de begeleiding van start.

Voor vragen of aanmelding is JouwPsycholoog te bereiken op de volgende manieren:

Uiteraard kunnen we ook in een persoonlijk gesprek nader kennismaken en onze werkwijze toelichten.

We komen graag bij u langs.

Afzeggen

Sessies die korter dan 24 uur (een werkdag) voorafgaand aan de afgesproken datum worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

Werkwijze

In onze interventies maken we gebruik van verschillende methodes en invalshoeken. Juist deze combinatie leidt tot goede behandelresultaten.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve benadering, waarbij de invloed van negatieve gedachten en ineffectief gedrag op het gevoelsleven centraal staat. Oefenen met 'anders leren denken' en 'anders leren doen' helpt mensen om invloed uit te oefenen op hun gevoelsleven, meer grip te krijgen op hun persoonlijke functioneren, en zich prettiger te gaan voelen. Cognitieve gedragstherapie kan effectief worden ingezet bij bijna alle emotionele problemen.

RET (Rationeel Emotieve Training)

Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis. Volgens RET zijn het niet gebeurtenissen op zich die ons van streek kunnen maken, maar zorgen onze gedachten over die gebeurtenissen dat we last krijgen van negatieve gevoelens die ons in de weg zitten. Vanzelfsprekende - maar belemmerende - gedachten over een ongewenste gebeurtenis worden onder de loep genomen, op waarde geschat en aan de realiteit getoetst, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe effectieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten en gedragsoefeningen met focus op de ervaren problemen in het hier-en-nu.

ACT

Acceptance en Commitment Therapie is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Kern van ACT is de filosofie, dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken ten koste gaat van een waardevol leven. Met behulp van ACT leer je onderkennen en aanvaarden dat je eigen beleving een reactie is op de werkelijkheid in plaats van een weergave van de werkelijkheid. Door het vergroten van je psychologische flexibiliteit wordt het mogelijk om je te richten op zaken die werkelijk van belang en van waarde voor je zijn. Er wordt veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen (mindfulness), ervaringsgerichte oefeningen, het gebruik van metaforen en humor.

Oplossingsgerichte therapie

In de Oplossingsgerichte Therapie richten jij en je psycholoog zich niet op het probleem, maar ga je samen op zoek naar oplossingen. Je wordt aangemoedigd om je te concentreren op de denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost (de zogenaamde 'wondervraag'). Uitgangspunt hierbij is dat je de oplossing onbewust al in je hebt. Je wordt gestimuleerd om in de dagelijkse praktijk haalbare kleine stappen richting de einddoelen te zetten en zo succeservaringen steeds verder uit te bouwen. Hierdoor passen oplossingen in je eigen referentiekader en kunnen een blijvend effect hebben. Jij wordt hierbij beschouwd als de deskundige in jouw eigen problematiek.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een kortdurende behandelmethode, gericht op het verwerken van herinneringen aan moeilijke gebeurtenissen. Het is vorm van therapie bedoeld voor mensen die klachten houden na het meegemaakt hebben van ingrijpende gebeurtenissen. Door EMDR worden pijnlijke en vastzittende emoties met betrekking tot herinneringen doorbroken en wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen geprikkeld, zodat ervaringen effectief verwerkt kunnen worden. Hiervoor in de plaats komen gevoelens van rust en stabiliteit en kan het dagelijks functioneren aanzienlijk verbeteren. Naast trauma en andere verwerkingsproblematiek kan EMDR ook bij meer complexe problematiek toegepast worden, ten behoeve van het verbeteren van het zelfbeeld en het doorbreken van hardnekkige gedrags- en gedachtenpatronen.

Mindfulness

Mindfulness ondersteunt mensen om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Hierbij wordt geleerd om bewuster, met meer aandacht en een niet (ver-)oordelende en accepterende houding in het hier-en-nu te blijven. Zo ontstaat er ruimte om op een meer effectieve manier met klachten om te gaan. Dit kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven, meer rust, ontspanning en een betere concentratie. Met behulp van de ontspannings- , concentratie-, ademhalingsoefeningen en zintuiglijke belevingsoefeningen leer je meer aandacht te hebben voor wat zich in jou en in je omgeving afspeelt.

Positieve psychologie

De positieve psychologie wil een aanvulling zijn op de traditionele psychologie. We gaan uit van je sterke punten. Als jij je sterke punten kent, handel je vaker positief en krijg je daardoor een positiever zelfbeeld. Met een positief zelfbeeld slaag je er beter in je talenten verder uit te bouwen, waardoor je geluksbeleving toeneemt en je leven waardevoller wordt.

Wie zijn wij

Erna Foekema en Erna de Vries zijn gespecialiseerd in het coachen, ondersteunen en behandelen van mensen met psychische klachten en werkgerelateerde problemen.

In een vertrouwelijke setting bieden wij veel ruimte aan persoonlijke aandacht en maatwerk, omdat wij verbondenheid, echtheid en openheid belangrijk vinden. In onze aanpak klinken deze waarden door, met als kenmerken: denken & werken vanuit mogelijkheden, actief gericht zijn op doel en resultaat, gebruik van klare taal, betrokkenheid in relaties en oog hebben voor verschillende belangen.

Wij maken daarbij gebruik van bewezen effectieve methoden.